Великобритания – Китайската CGN обмисля придобиването на дялове в осем АЕЦ