Закон за хората с увреждания или Закон за уврежданията не е схоластичен спор