Експертна среща за газовия хъб "Балкан" в Европейската комисия