Вероятно техническа повреда, а не човешка грешка, е причината за падането на Ми-17