Кипър е вратата към Европа за азиатските инвеститори