Дуалното обучение е без алтернатива и няма повече време за губене