Господин премиер, вашата филия с мас Ви отведе далеч – на върха на държавата. Не знаете и не искате да знаете, че днес има хора, които не разполагат и с това