Състоянието на бордния техник на катастрофиралия вертолет Ми-17 е стабилно