Населението на област Пазарджик е намаляло с 1 804 души през 2017 г.