Фирма със 100 лв. капитал блокира доставката на линейки. Преглед на печата