Отлично представяне на ученици от МГ на Национална олимпиада