Защо в Украйна започнаха да отглеждат правоъгълни дини