Директорът на БАБХ лично решава съдбата на кравата беглец Пенка