Тържествено 133 студенти взеха дипломи от МУ-Пловдив СНИМКИ