Състоянието на бордния техник на катастрофиралия вертолет е стабилно