Освен професионална реализация, НПГ Д. Талев предлага и отлична спортна подготовка