С благотворителна изложба започва събирането на средства за зала "История на книгата"