Павлина Горчева: „Доволна съм, че каквото съм създала, се пее и слуша от хората“