В ЕС вече се оформят лагери за бъдещия бюджет на ЕС