Имаме най-ниски цени на горива в Европа, очаква се увеличение