Последните издирващи Боян Петров се очаква да слязат в базовия лагер на Шиша Пангма