Картината „Полегнало голо тяло“ на Модилиани стигна 157,2 милиона долара