ЕС търси близо €20 милиарда от данък върху финансовите сделки