Време да простим и да поискаме прошка, да се очистим от дълговете и не само материалните