Работодатели, синдикати и граждански организации ще обсъждат икономическото и социалното сближаване на Западните Балкани