Нанков ще открие заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г.