Цените на жилищата във Великобритания ще нараснат с 18% в идните пет години