Отправен е апел за протест на Музикалните състави на БНР на 17 май