Кметовете на Кърджали и Силиври инж. Хасан Азис и Йозджан Ъшъклар подписаха договор за побратимяване