Делегация от Момчилград посети побратимената гръцка община Ясмос