Депутатите вземат по-малко, милионерите стават повече. Преглед на печата