Документална изложба за Студената война се открива в Полския институт в София