222 общини могат да кандидатстват за безплатен интернет на обществени места