Експерт: Липсва повече фокус върху развитието на ИТ образованието у нас