Водещи производители увеличиха площите си с картофи