Селото, в което няма кражби, а хората държат домовете и колите си отключени