Спасителите все пак тръгнаха към върха в търсене на Боян