Еврокомисията ще изгради защитени паркинги, където шофьорите да могат да нощуват