Работодателите могат да кандидатсват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.