Британското МО: Ударите по Сирия са пропорционални