ДБГ решава дали да напуснe остатъците от Реформаторския блок