Анелия с първо място за литературно есе в международен конкурс