Найден Найденов: Намалихме грешките и компенсирахме със силна атака