Путин декларира 2 пъти повече доходи за 2017 г., отколкото за предходната