Георги Коритаров: Страхлива България се държи като комунистическа страна при конфликта със Сирия, в ЕС няма лидер