Президентът на САЩ обяви началото на съвместна операция в Сирия с Великобритания и Франция