Антитерористи нахлуха в бургаско училище, евакуираха всички деца