Хесе разкри местонахождението си, Стоук го прокужда