Вила си осигури поне плейоф за ВЛ, Лийдс ще опита догодина