Западът постави пред ООН въпроса за военни действия срещу Сирия